Follow Us On

Dr. Deniz Çağlayan Gümüş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanı
Dr. Deniz Çağlayan Gümüş

Hakkında

1997 yılında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevini, Uzman ve Daire Başkanı olarak sürdürmüştür. İmar ve Engellilik Mevzuatı, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme mevzuatı dahil Ulusal Erişilebilirlik Mevzuatının hazırlanması; ulusal erişilebilirlik standartlarının raportörlüğü, Erişilebilirlik Kılavuzu editörlüğü, pek çok uygulama projelesi, ilgili Bakanlıkların projelerinde danışma kurulu ve yürütücü üyelikler ile teknik çalışanlar ve yöneticilere yönelik düzenlenen erişilebilirlik eğitimlerinde görev almıştır. Konuyla ilgili yayınları bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Evrensel Tasarım dersi vermektedir.