Follow Us On

Crosby Cromwell

The Valuable 500 Baş Ortaklık Yöneticisi, ABD
Crosby Cromwell

Hakkında

Kariyeri kurumsal sektör, küresel STK’lar ve sosyal etki girişimciliğini kapsayan Crosby’ nin çalışmalarındaki ortak nokta daha fazla insanın, özellikle de engellilerin ekonomik olarak başarılı olmasını sağlamaktır. Kendisi, büyük ölçekli problem çözme konusundaki işbirlikçi yaklaşımıyla çalışan başarılı bir stratejist olarak tanınmaktadır.

Crosby Cromwell şu anda “The Valuable 500-Değerli 500” ün Baş Ortaklıklar Sorumlusu olarak görev yapmakta olup, Değerli 500 Şirketlerini ve kuruluş ortaklarını, engellilerin katılımını ilerletmeyi taahhüt edecek şekilde  geliştirmek ve desteklemekle görevlidir. Ayrıca, Open Inclusion için topluluk gelişimine liderlik de etmektedir.

2007 yılında şirketin “ilk ulusal engelli platformunu” tasarlamak ve uygulamak amacıyla Walmart’a katıldı. Ayrıca Walmart Vakfı’nda kıdemli program görevlisi olarak görev aldı ve Walmart Kadınları Ekonomik Güçlendirme Girişimi kapsamında “Kadın Bağışı” projesini yöneterek, düşük gelirli kadınlar için sürdürülebilir kariyer yolları yarattı. Vakıfta geçirdiği süre boyunca, kadınların istihdamına yönelik eğitimler için programlara 60 milyon dolardan fazla fon dağıtıldı.

Yetersiz temsil edilen topluluklarla ilgili olarak birçok görevde ve sosyal yardım kuruluşlarında yer aldı. Mobility International’ ın gelişim danışmanı olarak da görev yapan Crosby Cromwell, DEI istihdamından kurumsal sosyal sorumluluğa kadar değişen birçok konuda konuşmalar yapmaktadır.